دندانپزشکی

وای از صدای مته دندانپزشکی....با هر بار روشن و خاموش شدن انگار توی مغزم مته می زنن...بیشتر از نصف عمرم رو با این صدا  سپری کرده ام!!سبز

/ 1 نظر / 3 بازدید
ننه گلي

سلام فافاجونم می بینم که همه دندوناتو درست کردی خیالت راحت که بقیه ی عمرت این صدا رو نمی شنوی[قلب]