33 سالگی

 

و امروز قدم به 33 سالگی گذاشتم...

خدا رو شکر حسِ خوبی دارم و از انرژی‌های مثبتی که به خاطر تبریکاتِ صمیمانه‌ی دوستانم دریافت کردم، شادِ شادم...

خدایا شکرت به خاطر تمام نعمت‌ها و زیبایی‌هایی که بر من ارزانی داشتی و ممنون برای خانوده‌خوب و دوستانِ عزیزی که دارم...

خدایا تو را سپاس... 

امسال یه مهمون کوچولو داریم که میاد تولدم : "شادیسا خانومِ گل" که من عاشقشم...

خدا رو شکر از پایان‌نامه‌ام دفاع کرده ام و انگار یه بار از روی دوشم برداشته شده...

 

/ 11 نظر / 6 بازدید