تن خسته

ای  عاشقان ای عاشقان زنجیر پای خود منم

تن خسته ام همچون شرر شوق فنای خود منم

راه گریز از این قفس بر من نمی بندد کسی

بر پای تاول دیده ام بند وفای خود منم

گاهی اوقات با خودم فکر می کنم که واقعا انرژی هام رو هدر می دم...نه تنها انرژی جسمی بلکه تمام انرژی روحیم رو دارم از دست میدم....نمی دونم شاید تنها کسی که می تونه بهم کمک کنه خودم باشه. باید این زنجیر رو از پام باز کنم.گاهی اوقات تمام روح و فکرت متعلق به یک نفر میشه و بعدش بدون اینکه بتونی کاری انجام بدی همه چیز تموم میشه و حالا این تویی که باید خودت رو جمع و جور کنی...منم باید بتونم باید...31.gif

/ 1 نظر / 2 بازدید
بهاره

نميدونم ولی هميشه زمانی ضربه ميخوری که انتظارش نداری از کسی که فکرش نميکنی در نهايت هم شايد همش اشتباه خودت باشه