....

دستان من نمی توانند

نه نمی توانند

هرگز این سیب را

عادلانه قسمت کنند.

تو

به سهم خود فکر می کنی

من

به سهم تو.....

                                                    (گروس عبدالملکیان)

/ 4 نظر / 6 بازدید
مامان ريحانه

الان من به سهم ريحانه هم فکر می کنم