امشب می تونستم تولد یه کوچولوی قشنگ دعوت باشم اما صد افسوس که آوینای قشنگم پر کشیده....شاید بیشتر شما آوینا رو نشناسین..یه دختر کوچولوی قشنگ بود که با اینکه تنها چند ماه در کنار ما بود اما اونقدر بهش علاقه پیدا کرده بودیم که هنوز بعد از گذشت ۶ ماه هنوز وقتی به یادش می آوریم گریمون می گیره....اگه بود امروز ۲ ساله می شد...چه آرزوها که براش داشتن....نمی دونم مادرش با هجران اون و پدرش چه می کنه...فقط براش صبر آرزو می کنم...

/ 2 نظر / 3 بازدید
دختربارانی

من فکر می‌کنم واسه اونکه رفته نباید گریه کرد..اونکه دیگه نیست..ما واسه دل تنگ خودمونه که گریه می‌کنیم....ولی اونی که رفته ..رفته دیگه.. خدا رحمتش کنه و به مادر بیچاره اش صبر بده

احمد مونتاژگر

پس دوست کوچکمون با پدرش به سوی خانه خدا رفتند. زيارتشان قبول و دل بازماندگانشان شاد .