یک سالِ خوب و دوست‌داشتنی

 یک سال است که می دانم بی قراری چیست

مهربانی چیست

یک سال است که می دانم آواز چیست

راز چیست

چشم‌های تو شناسنامه مرا عوض کردند

امروز من یک ساله می شوم

                                                 (گروس عبدالملکیان، با اندکی تغییر)

 

 امروز دقیقاً یک‌سال گذشته از روزی که من و همراهِ مهربون زندگی‌ِ مشترکمون رو آغاز کردیم...یک‌سال که به یک مژه بر‌هم زدن گذشته...

به آقا گ‍لی؛

از اینکه تمام کج‌خلقی‌ها و بهانه‌گیری‌هام رو با لبخندت صبورانه می شنوی و در آرامش براشون راهِ حل پیدا می‌کنی ممنونم...

از اینکه روزها و شب‌ها با گریه‌هام اشک ریختی و با شادی‌هام خندیدی ممنونم...

از اینکه اینهمه تلاش می کنی برای زیباتر شدن و قشنگ تر شدنِ زندگیمون ممنونم...

و ممنونم از اینکه اینهمه در کنارم هستی...از اینکه اینهمه شادی به زندگیم بخشیدی و اینکه اینهمه خوبی...

 

/ 16 نظر / 7 بازدید