دوگانگی...

مطلبی که در پایین می خونید دوگانگی هایی است که در کمتر از ده روز پیش باهاشون درگیر بودم، ولی امروز خوشحالم که بر این دوگانگی غلبه کردم و بهترین انتخاب رو در اون شرایط انجام دادم....امیدوارم شادی های مردمِ سرزمینم مستدام باشه:

این روزهابدجورباخودم درگیرشده ام...برای رای دادن یا ندادن....اینکه بازهم  خودم و احساساتم رو بازیچه دست سیاست قرار بدهم یا نه؟!!! اینکه هر تصمیمی که گرفتم آیا شهامت ایستادن به پایش را دارم یا نه!!! اینکه در برابر وعده ها و به قولِ خودم بچه خر کن هایی که این کاندیداهای مختلف ارائه می دهند چه باید بکنم....!!!! برای تمامِ این ها درگیرم....حال و روزِ مساعدی ندارم....ذهنم آشفته است...خییلی ....احساسِ ضعف می کنم...ضعفِ شخصیتی...خلاصه دوگانه شده ام بدجور...

/ 0 نظر / 31 بازدید